Yaşamda Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Satıcı, S.A.,ve Göcet Tekin, E. (2017). Harmony in Life Scale – Turkish version: Studies of validity and reliability. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30 ,18-27.

Sorumlu Yazar: 
Seydi Ahmet Satıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: