Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Yöntemiyle Fen Ve Teknoloji Dersini İşlenmesine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgin, S. ve Arıkan, N. (2019).Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Yöntemiyle Fen Ve Teknoloji Dersini İşlenmesine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Sultan Bilgin
Geçerlik: 

Verilerin analizleri sonucunda tutum ölçeğinin faktör sayısı 4 olarak belirlenmiştir. Argümantasyon yöntemine yönelik tutum ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre iyi uygun bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: