Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği-2 (YSVQ-2)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gürpınar, B., Toprak, S., Ayvallı, M., ve Whitehead, J. (2019). Altyapı sporlarında değerler ölçeği-2’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1395-1402. doi:10.24106/kefdergi.2547

Sorumlu Yazar: 
Bahri GÜRPINAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: