Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yönelik Kalite Standartları Öğretmen Adayı Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. (2018). Fen bilgisi öğretmen yetiştirme programlarında kalite standartlarının belirlenmesi: Ölçek geliştirme ve uygulama çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.

Sorumlu Yazar: 
Adem Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: