Zorbalıkta Seyirci Müdahale Ölçeği (ZSMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kurt-Demirbaş, N. ve Öztemel, K. (2019). Zorbalıkta Seyirci Müdahale Ölçeği’nin (ZSMÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9 (54) , 965-985.

Sorumlu Yazar: 
Neşe Kurt Demirbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: