Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterlik Ölçeği (TPAB-ÖyÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Canbazoğlu-Bilici, S., Yamak, H., Kavak, N. & Guzey, S. S. (2013). Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Efficacy Scale (TPACK-SeS) for pre-service science teachers: Construction, validation, and reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 52, 37-60.

Sorumlu Yazar: 
Sedef Canbazoğlu Bilici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: