Argümantasyon Algıları Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, E., Çetin, P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlöğretim Online, 13(3), 1014‐1032.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: