Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesine İlişkin Bir Test

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karslı F., ve Ayas, A. (2013). Fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesine ilişkin bir test geliştirme çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 66-84.

Sorumlu Yazar: 
Fethiye Karslı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: