Farklılıklarla Karşılaşma Deneyimi (FAKAD) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yemenici, A., Özdemir, H. F., ve Selçuk, M. (2020). Öğretmen adaylarının din eğitiminde farklılıklarla karşılaşma deneyimleri: Bir ölçek geliştirme çalışması. Dini Araştırmalar, 23(57), 9-36. doi: 10.15745/da.682694

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Yemenici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: