Doğum Deneyimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mamuk, R., Şahin, N., ve Dişsiz, M. (2019). Doğum Deneyimi Anketinin Türkçe Versiyonu: Güvenilirlik ve Geçerlilik Değerlendirmesi. Bakırköy Tıp Dergisi. 15, 265-271. https://doi.org/10.4274/BTDMJB.galenos.2019.20190123082356

Sorumlu Yazar: 
Melike Dişsiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin dört alt boyutu ve 22 maddesi bulunmaktadır.

1. Doğum süreci ve doğum beklediğim gibiydi
2. Doğum süreci ve doğum sırasında kendimi güçlü hissettim
3. Doğum süreci ve doğum sırasında korktum

Derecelendirme: 
Ölçek 4’lü Likert (Tamamen katılıyorum = 1, Çoğunlukla katılıyorum = 2, Kısmen katılıyorum = 3, Hiç katılmıyorum = 4). VAS ölçeğindeki Skorlar ise Kategorik Olarak (0-40 =1, 41-60 = 2, 61-80 = 3, 81-100 = 4) Olarak Sınıflandırılmıştır.
İletişim: