Rekreasyonel Akış Deneyimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ayhan, C., Eskiler, E., & Soyer, F. (2020). Rekreasyonel katılımcılarda akış deneyiminin ölçülmesi: Ölçek geliştirme ve doğrulama. Journal of Human Sciences, 17(4), 1297-1311. https://doi.org/10.14687/jhs.v17i4.6105

Sorumlu Yazar: 
Cihan Ayhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: