Evlilik Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, E. ve Erkilet, G. (2019). Evlilik kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 47-57.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: