Evlilik Tipleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin-Çatal, M., Kalkan, M. ve Vural-Batık, M. (2018) Evlilik Tipleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 498-523.

Sorumlu Yazar: 
Meliha Tekin Çatal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: