Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kızıl, Z. ve Nazlı, S. (2018). Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 5(2),198-211

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Kızıl
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: