Evlilik Beklentisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öz Soysal, F. S., Uz Baş, A. ve Aysan, F. (2016). Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 119-128.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Uz Baş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 40 madde
Samimiyeti ölçen maddeler; iletişim, duygusal yakınlık ve cinsel ilişki ile ilgilidir.
Eşitliği ölçen maddeler; ev işleri, aile, arkadaşlık ve çocuk bakımını kapsayan maddelerdir.
Uyumluluğu ölçen maddeler; evleneceği kişinin kişilik ve fiziksel özellikleri ile ilgilidir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: