Evlilik Mesajları Ölçeği (EMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahi̇n, E., ve Bilge, F . (2020). Evlilik Mesajları Ölçeği (EMÖ)’nin geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenilirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 137-163, https://doi.org/10.21764/maeuefd.630626

Sorumlu Yazar: 
Ekrem Sedat ŞAHİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: