Evlilik Olgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M. (2017). Evlilik Olgunluk Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 24-34.

Sorumlu Yazar: 
Muhammed YILDIZ
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında, kapsam geçerliği çalışmaları yapılmış, yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analiziyle yapılmış, ölçüt geçerliği ise Bayoğlu ve Atli (2014) tarafından geliştirilen İnönü Evlilik Tutum Ölçeğiyle belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında, iç tutarlılık katsayıları ve test tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda iç tutarlılık katsayıları 0.68 ile 0.91 arasında çıkmıştır.

1.Kendi duygularımın farkındayım ve hayattan ne istediğimi biliyorum.
2.Eşim olacak kişinin duygularını anlayabilirim ve ona yardımcı olabilirim.

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme: (1) “asla katılmıyorum ile (6) “son derece katılıyorum” arasında değişmektedir.
İletişim: