Evlilik Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, M. (2006). Evlilik Doyum Ölçeği Geliştirme Çalışması. (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: