Evlilik Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öz-Soysal, F.S., Uz-Baş, A. ve Aysan, F. (2016). Evlilik Tutumu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi,24(4), 1951-1964.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Selda Öz Soysal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: