EuroQol-Sağlık Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, N. (2002). Romatoid artritli bireylerde sağlığa ilişkin yaşam kalitesi ( Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: