EuroQol Genel Sağlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, N., Solmaz, Ş. ve Bolol N. (2007). Larinjektomili bireylerin sağlığa ilişkin yaşam kalitesini değerlendirmede EuroQol Ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. İÜFN Hem. Derg. 15(58), 30-39.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: