Riskli Sağlık Davranışları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan Şahin, G. (2011). Ankara’daki iki lisenin öğrencilerinde riskli sağlık davranışları ve bunlara akran baskısı ile diğer bazı faktörlerin etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Riskli sağlık davranışları birleşik puanının güvenirlik çalışması için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alpha) hesaplanmıştır. RSDA’nın 24 maddeden oluşan “Olumlu Sağlık Davranışları” alt puanı için alpha değeri:0.87, 13 maddeden oluşan “Olumsuz Sağlık Davranışları” alt puanı için alpha değeri:0.75 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Riskli sağlık davranışları birleşik puanının güvenirlik çalışması için iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alpha) hesaplanmıştır. RSDA’nın 24 maddeden oluşan “Olumlu Sağlık Davranışları” alt puanı için alpha değeri:0.87, 13 maddeden oluşan “Olumsuz Sağlık Davranışları” alt puanı için alpha değeri:0.75 bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum )