Sağlık Hizmetleri Ortamı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, C., Bezyak, J., Chan, F., & Tansey, (2020). Autonomy support, life satisfaction and quality of life of cancer patients: Psychometric properties of the Turkish version of the Health Care Climate Questionnaire. European Journal Health Psychology, 27(3), 88-97. https://doi.org/10.1027/2512-8442/a000054

Sorumlu Yazar: 
Cahit Kaya
Geçerlik: 

2 alt boyutlu bir yapiya sahiptir. Fiziksel, toplumsal, rol, duygusal, sosyal ve bilissel aktif olma ve aci ve yorgunlukla anlamli derecede korelasyona sahiptir.

Güvenirlik: 

Crobach`s alfa .87

1. Sağlık çalısanlarının bana sağlığımla ilgili tercihler ve seçenekler sunuyor olduklarını hissederim.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2. Sağlık çalısanları, kendi sağlığımla ilgili konularda nasıl bir tavır takındığımı anlarlar.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3. Sağlık çalısanlarına sağlığım konusunda açık olabilmekteyim.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4. Sağlık çalısanları kendi sağlığımla ilgili konularda değisiklik yapabilme kabiliyetime güvenirler.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5. Sağlık çalısanları onların önerilerine uysam da uymasam da beni kabul ederler.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6. Sağlık çalısanları, sağlığımı riske atan davranıslarımı ve bu davranısları değistirmenin bana getireceği faydaları onları yapma konusunda bana baskı yapmadan, gerçekten anlamamda bana yardımcı oluyorlar emin oluyorlar.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7. Sağlık çalısanları beni soru sormam konusunda cesaretlendirirler.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8. Sağlık çalısanlarına oldukça güvendiğimi hissederim.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
9. Sağlık çalısanları sağlığımla ilgili sorularımı dikkatlice ve tam olarak cevaplarlar.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10. Sağlık çalısanları sağlığımla ilgili seyleri nasıl yapmak istediğimi dinlerler.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
11. Sağlık çalısanları duygularımı çok iyi ele alırlar.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12. Sağlık çalısanları bana bir insan gibi dikkat ederler.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
13. Sağlık çalısanları herhangi bir değisiklik önermeden önce, benim sağlığımı nasıl gördüğümü anlamaya çalısırlar.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
14. Sağlık çalısanlarıyla duygularımı paylasabileceğimi hissederim.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Derecelendirme: 
Kesinlikle katılmıyorum (1), Bazen katılmıyorum (2), Biraz katılmıyorum (3), Nötr ne katılıyorum ne katılmıyorum (4), Biraz katılıyorum (5), Bazen katılıyorum (6), Kesinlikle katılıyorum (7)
İletişim: