Etkili Medya Eğitimi Uygulamaları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Görmez, E., & Kardaş, M. N. (2017). Etkili medya eğitimi uygulamaları için bir ölçek geliştirme çalışması. Electronic Turkish Studies, 12(14). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11607

Sorumlu Yazar: 
Erhan Görmez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: