Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cücük, E., Kara, K., Şiraz, F. ve Bay, E. (2018). Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği’nin geliştirilmesi (EÖSÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 1181-1198. doi: 10.17755/esosder.375013

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Cücük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: