Etkili Fen Öğretimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, D. (2020). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yaklaşımlarını etkileyen bazı değişkenlerin ve aralarındaki ilişkilerin incelenmesi [Doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Yavuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: