Etkili Vatandaşlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağlam, H. İ. (2011). Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterlik Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 39-50

Sorumlu Yazar: 
Halil İbrahim Sağlam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: