Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz-Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Genç. D. ve Yavuz-Güler, Ç. (2019). Etkili İlişkiler İçin Davranışsal Öz-Düzenleme Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(55), 1085-1109.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Yavuz Güler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: