Etkili Dinleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Birden, N. (2001). Etkili dinleme sürecinde öğretmen ve yönetici algılamalarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: