Etkili İletişim Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Buluş, M., Atan, A. ve Erten, H. (2017). Etkili iletişim becerileri: bir kavramsal çerçeve önerisi ve ölçek geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 575-590.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: