Etik Durum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, A. ve Yazıcı, S. (2010). Etik Durum Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 1001-1017.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Yazıcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: