3-6 Yaş Çocuklar İçin Psikososyal Durum Değerlendirme Ölçeği-Ebeveyn Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şan, E.G, Altay, N. (2021). Psychosocial status assessment scale for children aged 3–6 years–parent-form development: Validity and reliability study. Journal of Psychiatric Nursing, 12(2), 132-139. doi:10.14744/phd.2021.70037

Sorumlu Yazar: 
Emine Güneş Şan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert tipte 0-“hiçbir zaman”, 1- “nadiren”, 2- “bazen”, 3-“sıklıkla”, 4-“her zaman”
İletişim: