Etik İlkeler Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uysal Kasap, E. ve Bahçecik, N. (2020). Hemşirelerin sağlık bakım uygulamalarında etik ilkelere yönelik tutumlarının belirlenmesi. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 5(6), 51-58. http://dx.doi.org/10.46648/gnj.65

Sorumlu Yazar: 
Ece Uysal Kasap
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

45 Madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1) Tamamen Katılıyorum (2) Katılıyorum (3) Kararsızım (4) Katılmıyorum (5) Kesinlikle Katılmıyorum
İletişim: