Eş Zamanlı Görevlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avcı, M. (2010). Rehber öğretmenlerin eş zamanlı görevlendirme uygulamasına ilişkin görüşleri (Yüksek Lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1- Eş zamanlı görevlendirme yapılan okullar, rehberlik ve psikolojik hizmetlerinden verimli bir şekilde faydalanmaktadır.
2- Eş zamanlı görevlendirme olunan okulda rehberlik hizmetleri istenilen duruma erişir.
3- Eş zamanlı olarak görevlendirildiğimiz okul da öğrencilerle iletişimimiz istenilen seviyede olur.
4- Eş zamanlı olarak görevlendirildiğimiz okul da öğretmenlerle iletişimimiz istenilen seviyede olur.
5- Eş zamanlı olarak görevlendirildiğimiz okul da idarecilerle iletişimimiz istenilen seviyede olur.
6- Eş zamanlı olarak görevlendirildiğimiz okul da velilerle iletişimimiz istenilen seviyede olur.

Derecelendirme: