Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çapri, B. (2013). Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu ile Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu’nun Türkçe uyarlaması ve
psikoanalitik-varoluşçu bakış açısından mesleki ve eş tükenmişlik ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1393-1418. doi: 10.12738/estp.2013.3.1576

Sorumlu Yazar: 
Burhan Çapri
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: