Hemşirelerin Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesine Yönelik Gözlemler Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çövener-Özçelik, Ç., Aktaş, E. ve Ocakçı, A.F. (2017). Hemşirelerin Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesine Yönelik Gözlemler Anketi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.370). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Çağrı Çövener Özçelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: