Cleveland Adölesan Uykululuk Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çağlar, S., & Tokur Kesgin, M. (2020). Cleveland Adölesan Uykululuk Anketi’nin Türkçe’ye uyarlanması: Lise öğrencileri için geçerlik-güvenirlik çalışması. Cukurova Medical Journal, 45(2), 709-720. doi:10.17826/cumj.685446

Sorumlu Yazar: 
Makbule Tokur Kesgin
Geçerlik: 

Ölçeğin uyum iyiliği indeksleri, RMSEA=0,049, x2/df=1,82, CFI=0,98, SRMR=0,040, NFI=0,96, NNFI=0,98, GFI=0,94 ve AGFI=0,91

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı genel puanı Cronbach Alfa=0,87

Derecelendirme: 
İletişim: