Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI) Ed Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baysal, A. (1995). Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğe etki eden faktörler (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Asuman Baysal
Geçerlik: 

Çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .74’tür.

Derecelendirme: