Eş Şiddeti ile İlgili Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Tutumları ve Uygulamaları

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gezgin, B. B., & Toraman, A. U. (2014). Assessing the psychometric properties of the Turkish version of Attitudes and Practice of Health Care Providers Regarding Intimate Partner Violence Survey Scale. Violence and Victims, 29(4), 688. http://dx.doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-12-00112

Sorumlu Yazar: 
Burçin Biçici Gezgin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: