Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnce, N., ve Şahin, A . (2015). Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formunu Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 385-399. DOI: 10.21031/epod.97301

Sorumlu Yazar: 
Nuri Barış İnce
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini belirlemek için DFA yapılmış ve ölçeğin 3 faktörlü yapısı doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Çalışmada elde edilen güvenirlik katsayıları asıl uygulama için duygusal tükenme boyutunda 0.88, duyarsızlaşma boyutunda 0.78, kişisel başarı boyutunda ise 0.74’dür.

Ölçek 22 madde üç faktörlü yapıdadır.
Duygusal Tükenme (1m): Öğretmenlikten duygusal olarak soğuduğumu hissediyorum.
Duyarsızlaşma (10m): Bazı öğrenclere sanki nesnelermiş gibi davrandığımı hissediyorum.
Kişisel Başarı (22m): İşimde karşılaştığım duygusal problemlerle oldukça sakin bir şekilde baş ediyorum.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=hiç katılmıyorum ve 7=tamamen katılıyorum)
İletişim: