Duygusal Yeme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, T., Göçet-Tekin, E., & Katrancıoğlu, A. (2011). Feeding your feelings: A self-report measure of emotional eating. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2074–2077.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: