Duygusal Bağımlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakurt, G. (2001). The impact of adult attachment styles on romantic jealousy (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Günnur Karakurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: