Eş Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, İ. (2004). Eş Destek Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(22), 19-26.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Yıldırım
Geçerlik: 

Faktörlerin her bir değişken üzerindeki ortak faktör varyansının .40 ile .73 arasında değiştiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Alpha güvenirlik katsayısı .95 bulunmuştur.

27 maddeden oluşmaktadır ve iki madde terstir.

Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme ( bana uygun= 3, bana uygun değil=1)
İletişim: