Erken Ergenlerde Bağlanma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak-Delen, Ü. (2003). Erken Ergenlerde Bağlanma ölçeği geliştirme çalışması(Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: