Erken Evliliğe Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Peker, N. (2019). Erken Evliliğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri. Yalova, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Nefise PAKER
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: