Ergenlerde Akademik Atalet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tagay, Ö. & Cırcır, O. (2022). Validity and reliability of adolescents academic inertia scale. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(2), 283-296. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.2.324

Sorumlu Yazar: 
Doç. Dr. Özlem Tagay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: