Ergenlerde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Totan, T. (2018). Ergenlerde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 48, 41-58. doi: 10.15285/maruaebd.393209

Sorumlu Yazar: 
Tarık Totan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: