Erken Düşünme Becerileri Ölçeği (Öğretmen ve Ebeveyn Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgiç, Ş., ve Kandır, A. (2019). Erken Düşünme Becerileri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması.e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 50-62. http://dx.doi.org/10.30900/kafkasegt.604250

Sorumlu Yazar: 
Adalet Kandır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: