Erken Çocukluk Envanteri- 4 Ebeveyn Formu (EÇE-4:EF)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başgül, Ş. S., Etiler, N., Coşkun, A., Karakaya, I. ve Ağaoğlu,B. (2009). Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4: EF): Türkçe uyarlanmasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(2), 83-92.

Sorumlu Yazar: 
Şaziye Senem Başgül
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliği için klinik muayene ‘altın standart’ olarak kabul edilmiş ve ölçeğin orijinalinde önerilen tanı koyma şekli ile elde edilen tanıların geçerliği, duyarlılık ve özgüllük ölçütleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, ROC (Receiver Operating Characterictics) eğrilerinin yardımıyla, ölçeğin şiddet puanları hesaplaması kullanılarak, klinik tanı koymada kesme noktaları belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

EÇE-4: EF’nin güvenirlik iç tutarlığı (Cronbach alfa) 0.93 olarak hesaplanmıştır. Tanı gruplarına göre iç tutarlık yıkıcı davranış bozuklukları, ayrılık anksiyetesi bozukluğu (AAB), uyku bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) tanıları için 0.70 ve üzerinde bulunmuştur. Madde-iç tutarlık değerlendirmesinde ise major depresif bozukluk (MDB) ve tepkisel bağlanma bozukluğunun (TBB) bazı maddeleri dışındaki tüm korelasyonlar 0.40’a yakın ve üzerindedir. Buna göre EÇE-4: EF’nin yıkıcı davranış bozuklukları, AAB, uyku bozuklukları, TSSB ve YGB tanısında güvenilir olduğu düşünülmüştür.

Toplam 108 madde ve Bozuklukların Soru Maddelerine Dağılımı:

DEHB-DE: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Dikkat Eksikliği Alt Tipi (9 m)
DEHB-Hİ : Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-İmpulsivitenin Önde Geldiği Tip (9 m)
DEHB-B: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Bileşik Tip (18 m)
DB: Davranım Bozukluğu (10 m)
DB Alt Kategorisi (11 m)
KOKGB: Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu (8 m)
AAB: Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu (8 m)
OKB:Obsesif Kompulsif Bozukluk (2 m)
TB: Tourette Bozukluğu (2 m)
SF: Sosyal Fobi (3 m)
YAB:Yaygın Anksiyete Bozukluğu (11 m)
MDB. Major Depresif Bozukluk (11 m)
Distimik Bozukluk (8 m)
Uyku Bozukluğu (4 m)
Dışa atım Bozukluğu (4 m)
TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu (12 m)
BB: Beslenme Bozukluğu(2 m)
TBB:Tepkisel Bağlanma Bozukluğu (2 m)
YGB: Yaygın Gelişimsel Bozukluk (12 m)

Derecelendirme: 
Belirti sayısı puanlandırma yöntemine göre “hiçbir zaman” ve “bazen” 0 puan, “sık sık” ve “hemen her zaman” 1 puan. Belirti şiddeti puanlama yöntemine göre “hiçbir zaman” 0 puan, “bazen” 1 puan, “sık sık” 2 puan ve “hemen her zaman” 3 puan
İletişim: