Erken Çocukluk Dönemi Akademik Yeterlik Ölçeği-Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenol, F.B. ve Turan, F. (2017). Erken Çocukluk Dönemi Akademik Yeterlik Ölçeği-Öğretmen Formu (EÇAYÖ): Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.593-594). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Betül Şenol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: